top of page
Search
  • Writer's pictureAdam Makovský

SQL Server 2008 a SQL Server 2008/R2 Ztrácí podporu vydávání bezpečnostních záplat

Updated: Mar 3, 2020

V červenci roku 2019 byla ukončena podpora vydávání bezpečnostních záplat produktů SQL Server 2008 a SQL Server 2008/R2.


SQL Server 2008 a SQL Server 2008/R2 Ztrácí podporu vydávání bezpečnostních záplat
SQL 2008 Konec podpory

Servery nadále poběží, nebudou pro ně však vycházet aktualizace s novými bezpečnostními záplatami. Z toho vyplývá větší zranitelnost vůči potenciálním útokům, za které Microsoft nebere žádnou zodpovědnost. Končí tak „rozšířená podpora“ poslední fáze 10-letého cyklu, kterou Microsoft pro tento produkt nabízel.


Překvapivě ztrácí podporu obě verze, a to jak SQL Server 2008 tak i o dva roky později vydaná verze SQL Server 2008 R2. Většina z nás by tak očekávala, že verze SQL Server 2008 R2 poběží s plnou podporou ještě další 2 roky. Ale není tomu tak z důvodu, který popsal Pedro Lopes, senior program manager společnosti Microsoft s vysvětlením, že obě verze „sdílejí v názvu stejný rok vydání“. Zbytek světa se však obvykle dívá na datum vydání produktu, než na „číslo v názvu“.


Možnosti rozšířené podpory

Většina společností pravděpodobně již delší dobu plánovala migraci na novější verze SQL serveru. Pokud tomu tak někteří neučinili, nabízí Microsoft několik možností pro společnosti bojující s problémy s přechodem.


Společnosti se servery běžícími ve vlastních datacentrech si mohou pro SQL Server 2008/2008 R2 platit dodatečnou podporu. Maximální možná doba příplatkové podpory činí 3 roky a poskytuje pouze „kritické“ záplaty a nezahrnuje žádnou technickou podporu. Navíc servery těchto organizací budou muset být pokryty licencemi Software Assurance a roční poplatek je účtován ve výši 75 % z plné částky licence SQL Serveru.

Další možností je migrace na virtuální servery hostované v infrastruktuře datacenter Azure a tím získat zdarma tříletou podporu bezpečnostních záplat. V tomto případě je však potřeba platit poplatky spojené s využíváním virtuálního serveru (výpočetní, datové, input/output a zálohovací) a také je na těchto serverech vyžadována přítomnost Software Assurance.


Z toho vyplývá, že jasným cílem Microsoftu je přesvědčit společnosti k využívání služby Azure SQL Database, systém pro správu databází, který je ovšem stále „v plenkách“.


Jasným cílem Microsoftu je přesvědčit společnosti k využívání služby Azure SQL Database, systém pro správu databází, který je ovšem stále „v plenkách“.
Render datacentra

Další variantu pak představují firmy poskytující služby datového centra, kde v ideálním případě platí, že jsou data na serverech lépe zajištěná, zákazník přesně zná lokaci datového centra a techniky, kteří se o data starají.


Firma ČMIS nabízí jednoduchého průvodce výběrem, kde je možné si během několika minut nakonfigurovat individuální řešení, které vyhovuje právě Vám.


Pro menší zákazníky a zákazníky mimo ČR pak společnost AppOnFly nabízí podobný konfigurátor, kde začínají ceny za SQL licenci na 61 EUR.


To, co pro firmy bude nejlepším řešením, se ukáže během 3 let, kdy bude končit podpora ze strany společnosti Microsoft.

39 views0 comments

Comments


bottom of page