top of page
Search
  • Writer's pictureAdam Makovský

MS SQL Server v kostce

Updated: Mar 3, 2020

V tomto článku si stručně představíme řešení MS SQL Server, jeho edice a několik vybraných příkladů jeho implementace.


Stručná charakteristika MS SQL Serveru

SQL Server je systém správy relačních databází vyvíjený společností Microsoft již od roku 1989. Filozofií produktu bylo od samého počátku kombinovat vysoce výkonnou databázi se snadno použitelným rozhraním Windows NT, což se později ukázalo jako velmi úspěšná strategie.

Jedná se o softwarový produkt s primární funkcí ukládání a načítání dat podle požadavků jiných softwarových aplikací – který může běžet na stejném počítači nebo na jiném počítači v síti (včetně Internetu).


Je primárně navržen a vyvíjen tak, aby konkuroval databázím MySQL a Oracle. Podporuje ANSI SQL, což je standardní jazyk SQL (Structured Query Language). SQL Server však přichází s vlastní implementací SQL jazyka známé jako T-SQL (Transact-SQL). T-SQL přidává další možnosti deklarace proměnné, zpracování výjimek, uložené procedury atd.


SQL Server je někdy označován jako MSSQL či Microsoft SQL Server. Mezi příklady některých funkcí patří podpora datového typu XML, zobrazení dynamické správy (DMV – dynamic management views), schopnost fulltextového vyhledávání a zrcadlení databáze.


SQL Server Management Studio (SSMS), dříve známé jako Enterprise Manager, je hlavní nástroj pro správu SQL Server a podporuje 32bitové i 64bitové prostředí. Každá nová verze SQL Serveru je, dle vyjádření vývojového týmu, plně uzpůsobena pro nasazení v následujících 10 letech.


O úspěšnosti produktu svědčí mimo jiné i to, že Microsoft byl v prestižním žebříčku Magic Quadrant společnosti Gartner pro rok 2017 označen jako lídr v oblasti systémů pro správu provozních databází. Firma získala jak nejvyšší pozici z hlediska schopnosti realizace, tak další umístění za ucelenost své vize.


Vyberte správnou edici podle svých potřeb

Společnost Microsoft dosud uvedla na trh nejméně tucet různých vydání Microsoft SQL Serveru cílených na různé publikum i pracovní vytížení, počínaje od jednoduchých aplikací s jedním strojem po rozsáhlé webové aplikace pro mnoho současně přihlášených uživatelů. Každé vydání obsahuje jinou sadu funkcí a velké rozdíly jsou také v cenách.


  • SQL Server Enterprise: Navrženo pro velké podniky s komplexními požadavky na data a webové databáze. Má všechny funkce SQL Serveru a jeho licenční cena je nejvyšší. Používá se ve špičkovém, rozsáhlém a kritickém podnikání. Poskytuje špičkové zabezpečení, pokročilé analýzy, strojové učení atd.

  • SQL Server Standard: Zaměřeno na malé a střední organizace. Podporuje elektronický obchod a skladování dat. Zahrnuje základní reporting a analytiku.

  • Server Workgroup: Pro malé organizace. Žádná omezení velikosti databáze nebo uživatelů. Může sloužit jako back-endová databáze pro malé webové servery nebo pobočky.

  • SQL Server Web: Navrženo s prioritou nízkých celkových nákladů na vlastnictví pro provozovatele webových služeb. Poskytuje velmi dobrou škálovatelnost, dostupnost a možnosti správy pro malé i velké webové aplikace.

  • SQL Server Developer: Je podobný Enterprise edici pro nevýrobní prostředí. Používá se hlavně pro vývoj, testování a demo.

  • SQL Server Express: Je ke stažení zdarma. Má nejmenší počet funkcí a omezuje velikost databáze a uživatelů. Může být použito jako náhrada za databázi Access. Je určeno pro aplikace v malém měřítku.


Příklady implementace ČMIS SQL Serveru


Je docela příznačné, že jedním z největších českých uživatelů MS SQL Serveru je právě lídr tuzemského internetového trhu, Alza.cz. Vždyť zvládnout obrovské množství objednávek zákazníků a dalších souvisejících procesů, aby byl trvale zajištěn spolehlivý a komfortní nákup, to už je výzva i pro špičkové technologie. I proto je informační systém postaven na databázi Microsoft SQL Server, kde je držena drtivá většina business logiky. Z veřejně dostupných informací vyplývá, že Alza používala v roce 2018 minimálně čtyři databázové servery MS SQL 2017. Nutno ovšem poznamenat, že zkušenosti Alzy s výkonem těchto databází nebyly vždy jen pozitivní.


Jiným uživatelem SQL Serveru je například DSK Bank, jeden z nejúspěšnějších poskytovatelů finančních služeb v Bulharsku s více než třemi miliony retailových zákazníků. V případě této banky došlo k přechodu na MS SQL Server až po stížnostech klientů ohledně častých výpadků a nedostupnosti služeb elektronického bankovnictví. Jak uvedl jeden z vedoucích technických pracovníků, bez nejnovější verze SQL Serveru by nebylo možné zajistit garantovanou úroveň dostupnosti a výkonu. Okamžitě po nasazení se zvýšila kapacita systému o 25 % co do objemu požadavků zpracovaných za sekundu, bylo možné začít nabízet 99,99% záruku dostupnosti a též se otevřely nové možnosti, jak mohou správci DSK pracovat s obchodními daty v reálném čase, což mělo za efekt užitečnější reporting a smysluplnější analytiku.


Jak hodnotí MS SQL Server správci IT

Chcete-li znát zkušenosti s MS SQL Serverem z první ruky, doporučujeme si přečíst uživatelská hodnocení od databázových specialistů přímo na webu analytické firmy Gartner. Mezi hlavní benefity řešení se uvádí cenová efektivita, produktová funkcionalita a výkon. Za slabší stránku jsou pak považovány bugy v integračních službách a poměrně omezená škálovatelnost.

422 views0 comments

Комментарии


bottom of page