top of page

Microsoft SQL Server 2019

Aktuální verze SQL Serveru vhodná pro produkční nasazení.

Nejnovější verze SQL Server 2019, dostupná od konce roku 2019, přináší inovativní funkce pro zabezpečení a dodržování předpisů, špičkový výkon, dostupnost v klíčových situacích a pokročilé analytické nástroje pro všechny vaše datové aplikační úlohy, nyní navíc s integrovanou podporou pro velké objemy dat.

MicrosoftSQLServer-logo-transparent.png

Databázový stroj SQL Server 2019 je možné provozovat na platformě Windows, Linux nebo image kontejneru na platformě Docker a Kubernetes.

Logo-Windows-transparent.png
Logo-Linux-transparent.png
Logo-Docker-transparent.png
Verze SQL 2019

Microsoft SQL Server 2017

Aktuální verze SQL Server vhodná pro produkční nasazení.

Aktuální verze SQL Server 2017 je dlouhodobě prověřená v nejnáročnějších provozech a je vhodná pro produkční nasazení moderních aplikací a  informačních systémů na vlastních serverch nebo v cloudu.

Tato verze nově přinesla podporu Windows i Linux serverů a Docker kontanjnerů. Vyšší výkon, dostupnost, pokročilé analýzy a business inteligence.

Databázový stroj SQL Server 2017 je možné provozovat na platformě Linux.

Vybrat edici SQL Serveru

Microsoft SQL Server 2017

Prověřená a spolehlivá verze vhodná pro provoz na vlastních serverech nebo v cloudu.

Verze SQL Server 2017 je dlouhodobě prověřená v nejnáročnějších provozech. Vhodná pro produkční nasazení moderních aplikací a informačních systémů na vlastních serverch nebo v cloudu.

Tato verze nově přinesla podporu Windows i Linux serverů a Docker kontejnerů. Vyšší výkon, dostupnost, pokročilé analýzy a business inteligence.

Databázový stroj SQL Server 2017 je možné provozovat na platformě Linux.

Verze SQL Server 2017

Microsoft SQL Server 2016

Poslední plně podporovaná verze SQL Serveru.

Předchozí verze SQL Server 2016 je vhodná pro provoz starších aplikací a informačních systémů, jejichž výrobce nepotvrdil kompatibilitu s nejnovějšími verzemi SQL serveru.

Verze 2016 přinesla zvýšení výkonu optimalizací In-memory operací a nové funkce podporující vysokou dostupnost a provoz SQL Serveru v cloudu

Jakou verzi SQL Serveru vybrat?

Vždy kupujte nejnovější verzi SQL Serveru

Ano, toto platí i v případě, že vaše aplikace nebo informační systém zatím nejnovější verzi nepodporuje. 

Právo na downgrade

Součástí licence SQL Serveru je tzv. právo na bezplatný downgrade, které umožňuje instalovat a používat i starší verzi, než kterou máte zakoupenou. Obráceně toto však přirozeně neplatí, upgrade starší verze na novou je vždy zpoplatněn.

Příklad správného nákupu a využití bezplatného downgrade

Náš informační systém podporoval jen starší verzi SQL Server 2016. Koupili jsme aktuální verzi SQL Server 2017, využili práva na bezplatný downgrade a nainstalovali předchozí verzi 2016. Krátce po pořízení licence ale informační systém začal podporovat i verzi 2017, jejíž nové funkce bychom rádi využívali. Bezplatně jsme nainstalovali zakoupenou verzi SQL Server 2017.

Příklad chybného nákupu

Náš informační systém podporoval jen starší verzi SQL Server 2016. Proto jsme tuto verzi koupili a nainstalovali. Krátce po pořízení ale informační systém začal podporovat i verzi 2017, jejíž nové funkce bychom rádi využívali. Bezplatný "upgrade" na novou verzi bohužel neexistuje, ten musíme koupit bez ohledu na to, že nová verze byla již v době našeho nákupu k dispozici.

Verze SQL Server 2016
Průvodce výběrem verze SQL Server
Srovnání verzí SQL Serveru

Srovnání verzí Microsoft SQL Server

Výkon
SQL Server 2019
SQL Server 2017
SQL Server 2016

In Memory OLTP

In Memory Database: Memory-optimized TempDB

Real Time Operational Analytics

Intelligent query processing

Intelligent performance

Dostupnost
SQL Server 2019
SQL Server 2017
SQL Server 2016

Always On

Accelerated database recovery

Bezpečnost
SQL Server 2019
SQL Server 2017
SQL Server 2016

Transparent data encryption

Backup encryption support

Data discovery and classification

Always encrypted with secure enclaves

Encryption at rest and in motion

Připravenost na cloud
SQL Server 2019
SQL Server 2017
SQL Server 2016

Backup to Azure

Disaster recovery to Microsoft Azure

Free asynchronous replication on Azure Virtual Machines for disaster recovery

Správa a programování
SQL Server 2019
SQL Server 2017
SQL Server 2016

Linux support

Container support

Kubernetes support

Graph data support

Java support

UTF 8 support

BI a analytika
SQL Server 2019
SQL Server 2017
SQL Server 2016

Integration services managed as a server

Master data services

Data quality services

Many-to-many relationships in tabular models

End-to-end Mobile BI on any device

Calculation groups in tabular model

Big Data Clusters

Potřebujete více informací pro výběr vhodné verze SQL Serveru?
bottom of page